Multi Function Testers


MODEL

6010A  
 • มิเตอร์รุ่น 6010A เป็นมิเตอร์อเนกประสงค์ ซึ่งผลิตขึ้นให้สามารถวัด ค่าต่างๆ ได้ทุกค่าตามมาตรฐาน IEC 364-6-61 โดยใช้วัดค่าความเป็น ฉนวนไฟฟ้า ค่าความต่อเนื่อง ค่าความต้านทานรวมของระบบ (Loop impedance) และ RCDs (ELCBs) ได้ในมิเตอร์ตัวเดียว การวัดค่า ทั้ง 4 อย่างนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มิเตอร์รุ่นนี้ยังได้ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61010-1 และได้รับการ รับรอง CE marking for EMC compliance
  P035

MODEL

6010B  

  • ความต่อเนื่อง 20/200Ω กระแสทดสอบ 200mA

  • ความเป็นฉนวน
   500/1000V, 20/200MΩ กระแสทดสอบที่กำหนด 1mA

  • ค่าความต้านทานรวมของระบบ
   20/2000Ω กระแสทดสอบ 15mA ที่ 2000Ω (ไม่มีการตัดวงจร RCD)

  • RCD
   10/30/100/300/500mA, ×1/2, ×1, ตัดวงจรเร็ว (40ms), DC, ระบบ Auto Ramp

  P036

MODEL

6011A  

  • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61557

  • ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54

  • แสดงความถูกต้องของการต่อสาย และการมีแรงดันไฟฟ้าในวงจรที่จะวัดด้วยหลอด LED

  • ปรับขนาดของแรงดันทดสอบความเป็นฉนวนได้ 3 ระดับ คือ 250V, 500V และ 1000V

  • เลือกย่านวัดได้ 3 ระดับในการวัดค่า Loop และ PSC ที่ 15mA (200Ω/2000Ω)

  • เลือกมุมเฟสการวัดที่ย่าน RCD

  • มีปุ่มปรับขั้วการวัด สำหรับวัดค่าความต่อเนื่อง


  P037

MODEL

6016  
 • สามารถดำเนินการทดสอบแบบต่อเนื่องได้โดยใช้คุณลักษณะล็อกดาวน์ปุ่มทดสอบ เสียงเตือนที่เลือกได้ช่วยให้แสดงความต่อเนื่องได้โดยทันที คุณสมบัติที่เป็นกลางจะกำจัดความต้านทานของสายวัดออกจากผลการทดสอบค่าที่เป็นกลางจะเก็บไว้แม้เครื่องมือถูกปิดการเตือนเกี่ยวกับวงจรที่มีไฟฟ้าจะแสดงโดยไฟกะพริบ LED, เสียงเตือนและตัวแสดงในจอแสดงผล
  P038

MODEL

6018  

  • ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT. III 600V

  • สายวัดเป็นแบบควบคุมการทำงานที่ด้ามจับ (สำหรับการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต้านทานดินอย่างง่าย)

  • มีไฟแสงสว่าง สำหรับดูค่าที่วัดได้ขณะวัดในที่มืด

  • ใช้สเกลแบบสี ซึ่งสีของสเกลกับสีของตำแหน่งสวิตช์ปรับเร้นจ์จะตรงกัน ทำให้อ่านค่าที่สเกลได้ง่าย

  • มีระบบเตือนอัตโนมัติ เมื่อค่าความต้านทานของหลักดินเสริมมีค่าสูงกว่าที่กำหนด

  • ใช้งานได้สะดวก โดยแขวนไว้ที่คอ แล้วทำงานด้วยมือทั้งสองข้างได้

  P039
1