Others

Illuminometer


MODEL

5201  

  • เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล

  • เครื่องรุ่น 5201 เป็นเครื่องขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถวัดการส่องสว่างได้ ตั้งแต่ 0.1 ถึง 19,990 Lux โดยเปลี่ยน ย่านวัดเองอัตโนมัติ

  • สามารถค้างค่าที่วัดได้ประมาณ 20 วินาที จึงง่ายต่อการอ่านค่า การบันทึก และการใช้งาน

  P043

MODEL

5202  

  • เครื่องวัดแสง แบบดิจิตอล

  • มี 3 ย่านวัด จากต่ำถึงสูง (200/ 2000/20000Lux)

  • มีปุ่มค้างตัวเลข สำหรับค้างค่าที่วัดได้

  • ตัววัดความเข้มแสงกับตัวเครื่องแยก ออกจากกัน

  P044

Thermometer


MODEL

5510  

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (แบบกันน้ำ)

  • ใช้งานได้ปลอดภัย แม้ขณะเปียกน้ำ เพราะตัวเครื่องออกแบบให้กันน้ำและฝุ่นละอองตามมาตรฐาน IP67

  • ตัวเครื่องล้างน้ำได้

  • ทำจากเรซิน ABS ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากความเปียกชื้น

  • โครงสร้างกันกระแทก จากพื้นได้สูงถึง 1 เมตร

  • มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

  P046

Phase Indicator


MODEL

8030  

  • เครื่องตรวจสอบสถานะของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส

  • ใช้ตรวจสอบการเรียงลำดับของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส รวมทั้งการขาดของเฟสใดเฟสหนึ่งของระบบไฟฟ้า แสดงโดยการติดสว่างของ LED และการส่งสัญญาณเสียง buzzer

  • ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก

  P048

MODEL

8031  

  • เครื่องตรวจสอบสถานะของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส

  • ใช้ตรวจสอบการเรียงลำดับของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส รวมทั้งการขาดของเฟสใดเฟสหนึ่งของระบบไฟฟ้า แสดงโดยการหมุนของแผ่นดิสก์และ LED

  • ใช้กับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 110V ถึง 600V

  P049