จอ LCD แสดงค่าได้ถึง 4000 หลัก
ระบบปรับเปลี่ยนเรนจ์อัตโนมัติหรือ เปลี่ยนเรนจ์โดยผู้ใช้งาน (พร้อมระบบ ค้างค่าเรนจ์)
เรนจ์วัดความต้านทานพร้อมสัญญาณเตือน ใช้วัดค่าความต่อเนื่องได้
ระบบปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เกิน 30 นาที
วัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 10A ทั้งไฟ AC และ DC
มีขอบยางกันกระแทก

1009
 


DC V 400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ)
±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V)
±1.0%rdg±4dgt (600V)
AC V 400mV/4/40/400/600V (Input Impedance 10MΩ)
±1.6%rdg±4dgt (20~400mV)
±1.3%rdg±4dgt (4/40V) 
±1.6%rdg±4dgt (400/600V)
DC A 400/4000µA/40/400mA/4/10A
±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA)
±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) 
±1.6%rdg±4dgt (4/10A)
AC A 400/4000µA/40/400mA/4/10A
±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA)
±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A)
Ω 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ)
±2.0%rdg±4dgt (40MΩ)
Continuity buzzer 400Ω (Buzzer sounds below 70Ω)
Diode Test 1.5V Release Voltage:Approx. 0.4mA Test Current
Capacitance Test 40/400nF/4/40/100µF
Frequency 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz
DUTY 0.1~99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt
Withstand Voltage AC 3700V / 1min.
Applicable standards IEC 61010-1 CAT.III 300V
IEC 61010-2-031 
IEC 61326
Power Source R6P (1.5V) × 2
Dimensions 155(L) × 75(W) × 33(D)mm
Weight Approx. 260g
Accessories
KTL04(Test leads) 8919(Ceramic fuse[10A/600V] ) × 1
8923(Fuse[0.5A/600V] ) × 1 R6P × 2 Instruction manual