ร่วมงานกับเรา
Graphic Designer

♦ ออกแบบภาพ Graphic ต่างๆ ของสินค้า และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท

♦ รักการออกแบบ

♦ สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop และ illustrator ได้เป็นอย่างดี

♦ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

♦ มีความกระตือรือร้น

♦ มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

♦ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

♦ พร้อมเริ่มงานได้ทันที

** ถ้ามีพอร์ทงาน กรุณานำมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
** มีความรู้เรื่อง UI/UX จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม