Clamp Meter

Digital Clamp Meters


MODEL

2002PA  

  • วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A

  • ฟังก์ชันค้างค่า Peak

  • ปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 55 มม.


  P090

MODEL

2002R  

  • วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A

  • ฟังก์ชันค้างค่า Peak

  • ปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 55 มม.


  P089

MODEL

2003A  

  • วัดได้ทั้งไฟ AC และ DC ด้วยปากคีบขนาดใหญ่

  • วัดค่าได้สูงถึง 2000A ทั้งกระแสไฟ AC และ DC

  • มีช่องจ่ายสัญญาณออกเพื่อต่อกับเครื่องบันทึกค่า

  • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า AC/DC ค่าความต้านทานไฟฟ้า และความต่อเนื่องได้


  P097

MODEL

2009R  

  • วัด True RMS ได้ทั้งกระแสไฟฟ้าที่เป็นคลื่นรูปซายน์ (Sine) และที่ไม่ใช่คลื่นรูปซายน์ ซึ่งเกิดจากไทริสเตอร์ (Thyristor)

  • วัดค่าได้สูงถึง 2000A ทั้งกระแสไฟ AC และ DC

  • มีช่องจ่ายสัญญาณออกเพื่ อต่อกับเครื่องบันทึกค่า

  P099

MODEL

2010  

  • เป็นแคล้มป์มิเตอร์ความไวสูง วัดได้ทั้งไฟ AC และ DC

  • มีความละเอียดในการวัดถึง 0.1mA สำหรับเร้นจ์ AC และ 1mA สำหรับเร้นจ์ DC

  • มีช่องต่อสัญญาณออกไปยังเครื่องบันทึกค่า

  P100